Jokilaakson Autohuolto

Pakokaasuanalyysi

Suoritamme viralliset pakokaasuanalyysit autollesi.
Pakokaasuanalyysi / mittaus on kolme kuukautta voimassa, jolloin todistusta voi käyttää myös katsastuksessa.

Pakokaasumittaus

Bensiinikäyttöisten autojen pakokaasumittaukset koskevat vuonna 1978 ja sen jälkeen käyttöönotettuja autoja. Normaalisti huolletut ja kunnossa olevat autot läpäisevät mittauksen yleensä ongelmitta. Bensiinikäyttöiselle henkilö- ja pakettiautolle, joka on varustettu ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD) ja otettu käyttöön 1.1.2001 tai sen jälkeen suoritetaan OBD:n tarkastus ja korotetun pyörintänopeuden pakokaasupäästömittaus.

OBD-Mittaus

Bensiinikäyttöiselle henkilö- ja pakettiautolle, joka on varustettu ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD) ja otettu käyttöön 1.1.2001 tai sen jälkeen suoritetaan OBD:n tarkastus ja korotetun pyörintänopeuden pakokaasupäästömittaus.

OBD eli On Board Diagnostics on järjestelmä, joka valvoo auton moottorinohjausyksikön komentoja ja vastauksia. OBD tallentaa mahdolliset vikatilanteet ja auton vikahistoria voidaankin lukea OBD-pistokkeen kautta autohuollossa. Katsastuksen yhteydessä pistokkeen kautta luetaan vain päästöihin vaikuttavat vikakoodit.

Diesel pakokaasumittaus

Mittauksessa kuormittamatonta moottoria kiihdytetään joutokäynniltä säätimen rajoittamalle maksimipyörintänopeudelle. Syntyvä pakokaasu johdetaan mittauslaitteistoon. Laitteisto mittaa pakokaasun valonläpäisykykyä, josta johdetaan savutusmittauksessa käytettävä k-arvo.

1.9.2016 tai sen jälkeen käyttöönotetuille dieselkäyttöisille autoille tehdään savutusmittauksen sijaan OBD-tarkastus.